Vacature jongerenwerk

De Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven (SSCB) is sinds 1967 actief op het gebied van jeugden jongerenwerk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Wij werken vanuit de eigen leefwereld van jongeren; toegankelijk, laagdrempelig en betrokken. Ons
werk kenmerkt zich door de preventieve grondslag, waarbij de focus ligt op het ondersteunen bij
opgroeien tot actieve burgers.
Het Jongerencentrum de Zon in Bodegraven is onze thuisbasis. Ambulante zijn wij actief in alle 6
kernen van de gemeente en waar nodig ondersteunen we jongeren ook individueel.
Wij investeren in goede samenwerking met lokale en regionale organisaties waarmee jongeren in
verbinding staan en hebben een nauwe band met de lokale welzijnsorganisatie SAM.
Per 1 maart (of zo mogelijk eerder) zoeken wij een nieuwe collega op HBO niveau voor de functie van jongerenwerker.

Vacature Jongerenwerk

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982