Vrijwillig Coördinator Maatjesproject Bodegraven-Reeuwijk

Geplaatst op 29 juli 2019 door Lenny Maatjesproject

Bodegraven-Reeuwijk – Vanuit het Maatjesproject Samen Sterk vragen we om versterking. We komen graag in contact met mensen die zich wil inzetten als coördinator voor het maatjesproject. Samenwerkend in een klein team vorm je de spil in het tot stand brengen van maatjescontacten. De maatjescontacten leiden tot meer sociale contacten en meer levensgeluk voor inwoners van gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Taken van de vrijwillig coördinator kunnen zijn:

 • Op huisbezoek gaan bij mensen die een maatje willen
 • Op huisbezoek gaan bij mensen die maatje willen zijn
 • Actief meedenken in oproepjes van mensen die een maatje willen, inventief zijn, in gesprek gaan met mensen die een maatje willen over eigen mogelijkheden/eigen kracht.
 • Nieuwe vrijwilligers werven
 • Een stuk registratie van maatjesvragers/vrijwilligers
 • Overleg met andere coördinatoren
 • Mensen met elkaar in contact brengen via Samen Sterk
 • Contacten onderhouden, checken hoe het maatjescontact loopt
 • Optioneel: trainingen geven aan vrijwilligers, netwerk uitbreiden rondom maatjesproject,

Gevraagde vaardigheden:

 • kunnen en durven uitgaan van eigen kracht van mensen
 • goed kunnen luisteren
 • goed kunnen samenwerken in een team
 • optioneel: ervaring met werken in het sociaal domein, ervaring met werken met een registratiesysteem, ervaring met het geven van trainingen

Samen Sterk

Samen Sterk is het maatjesproject van SAM. Samen Sterk koppelt vrijwilligers één-op-één aan iemand die een maatje wil. De vrijwilliger helpt iemand de draad weer op te pakken en om samen (nieuwe) dingen te gaan ondernemen. De vrijwilligers krijgen trainingen aangeboden vanuit ‘Samen Sterk’.

Tijdsinvestering naar schatting 10 uur per maand.

Meer informatie via Lenny Janssen, coördinator Samen Sterk

L.Janssen@samwelzijn.nl

06-30849203

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982