Cursuscoördinator

Geplaatst op 27 september 2021 door info@vuhetgroenehart

Volksuniversiteit Het Groene Hart (VUHGH) organiseert met circa 35 vrijwilligers, in samenwerking met circa 70 docenten, jaarlijks ongeveer 200 cursussen, workshops, lezingen en excursies voor deelnemers in Woerden en Bodegraven-Reeuwijk en omgeving. Wij doen dat op de gebieden Talen, Creatief, Culinair, Huis & Tuin, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, Persoonlijke Ontwikkeling en De Digitale Wereld.

Ter versterking van onze Taakgroep Cursusaanbod zijn wij op zoek naar een

Cursuscoördinator

De cursuscoördinator is een teamplayer met een brede blik op maatschappelijke ontwikkelingen, heeft zicht op en verdiept zich in de brede vraag naar cursussen, workshops, lezingen en excursies. Hij oriënteert zich op het cursusaanbod van andere volksuniversiteiten, lokale maatschappelijke organisaties en commerciële aanbieders in relatie tot het samen te stellen aanbod en onderzoekt eventuele samenwerkingsverbanden.

Hij heeft zicht op het aanbod op de markt met online cursussen en gaat na in hoeverre dit impact kan of moet hebben op de klassieke wijze van lesgeven/informatie overdragen.

Ook is de cursuscoördinator in staat een netwerk met docenten op te bouwen en te onderhouden.

De taken:

 • Het  met de taakgroep samenstellen van het totale cursusaanbod
 • Het beoordelen en evalueren van cursusaanbod op kwaliteit
 • Het selecteren, beoordelen en aantrekken van docenten
 • Het onderhouden van het netwerk met docenten
 • Het organiseren en begeleiden van de cursussen die onder zijn / haar verantwoordelijkheid vallen
 • Administratieve afhandeling / aanleveren van gegevens bij de administratie

Je onderhoudt contacten met:

 • de taakgroep PR & Marketing voor publiciteit, marktonderzoek
 • docenten over de gang van zaken, het starten en afsluiten van de cursussen
 • de taakgroep Middelen en Voorzieningen voor administratieve verwerking, inschrijvingen, financiën.
 • cursisten met betrekking tot hun ervaringen tijdens de cursus
 • externe partijen om mogelijkheden voor uitbreiding van het cursusaanbod of samenwerking te onderzoeken

Vaardigheden.

 • Samenwerken
 • Communiceren
 • Organiseren

Wat hebben wij de vrijwilliger te bieden?
Vrijwilliger zijn bij Volksuniversiteit Het Groene Hart is leuk en leerzaam. Naast de voldoening in het werk en waardering voor je werk, mag je als vrijwilliger gratis deelnemen (mits plaats beschikbaar) aan alle cursussen, lezingen, workshops en excursies van Volksuniversiteit Het Groene Hart. Ook organiseren wij ieder jaar één of meerdere vrijwilligers uitjes en houden we ieder kwartaal een vrijwilligersbijeenkomst.

Wil je meer weten, neem dan contact op via info@vuhetgroenehart.nl
Enthousiast geworden? Stuur je sollicitatiemail meCV naar info@vuhetgroenehart.nl

Kijk op www.vuhetgroenehart.nl.

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982