redactieleden

Geplaatst op 14 november 2019 door reeuwijk@sintjandd.nl

In parochieblad De Voorloper staan informatie en actualiteiten over onze geloofsgemeenschap. Dit blad verschijnt 6x per jaar.

De nieuwsbrief Van Dorp tot Plas verschijnt 11x per jaar. Hierin worden o.a. de kerkdiensten, voorgangers, misdienaars, lectoren en misintenties vermeld. Ook staan hierin In Memoriams van overleden parochianen. En verder alles wat nog langskomt.

Voor deze uitgaven zoeken we redactieleden.

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982