Vacature Raad van Toezicht SAM

Geplaatst op 13 augustus 2019 door Hetty Veerman

Wie is SAM
SAM is een stevig gewortelde lokale welzijnsorganisatie voor jong en oud. De samenleving is ons
speelveld, waarvoor wij actief zijn in alle dorpskernen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De
activiteiten vanuit SAM zijn overzichtelijk en tegelijk complex, want we doen veel verschillende
dingen. SAM is zichtbaar in de buurt én achter de schermen aan het werk voor een fijne leefomgeving.
Ons werk is mogelijk door inkomsten uit activiteiten, gemeentelijke subsidie en additionele
financiering door fondsen.

SAM wil mensen verbinden, met elkaar en met de samenleving.
SAM organiseert onder andere de Huizen van Alles, het jongerenwerk, taalcoaching, ouderenwerk,
papierwinkel, mantelzorgondersteuning, maatjesproject, vervoer middels Automaatje en de
Vrijwilligerscentrale. Dit is het werk van ruim 485 SAM-vrijwilligers – inwoners van onze dorpen – ondersteund door 17 SAM-professionals (ca. 10 fte).

SAM, altijd in beweging voor de samenleving in de buurt
Onderwijs, opvoeding, veiligheid, sport, gezondheid, wonen, werk en inkomen… het draagt allemaal bij aan ons welzijn. Samenlevingsopbouw is de core business van SAM; we zijn een belangrijke schakel in het veld van verschillende spelers en treden op als verbinder. Als brede welzijnsorganisatie blijven we steeds doorontwikkelen, dicht bij de inwoners en met korte lijnen naar de gemeente.

Nieuwe impuls voor de Raad van Toezicht van SAM
De Raad van Toezicht van SAM is een denktank, o.a. gericht op preventie en innovatie en heeft een
belangrijke rol als kritisch klankbord voor de directeur-bestuurder. De Raad van toezicht is strategisch betrokken bij de organisatie in relatie tot de ontwikkelingen binnen de gemeente en ons vakgebied in het sociaal domein. De toezichthouders zijn bestuursleden ’nieuwe stijl’.
We willen via SAM de transitie in het sociaal domein helpen inkleuren; we zijn kritisch op onszelf en onze omgeving en niet bang af en toe tegen schenen te schoppen; we zijn zowel doeners als denkers.
Mensen met een hart voor maatschappelijke belangen en met een heldere visie waarmee we een
bijdrage leveren, zodat SAM zo goed mogelijk haar rol in de samenleving kan innemen.

Heb je hart voor de samenleving, voor sterke en minder draagkrachtige inwoners? Deel jij ons gevoel voor het optimaliseren van welzijn in Bodegraven-Reeuwijk en denk jij meer waarde toe te kunnen voegen aan de Raad van Toezicht van SAM?
Neem dan contact op met Hetty Veerman (voorzitter) via 06-21888358 voor een verkennend gesprek.

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982