Vrijwilliger Thuisadministratie

Geplaatst op 23 februari 2021 door marloumin

Wil jij mensen helpen bij het ‘grip krijgen op geld’?

Een vrijwilliger van VOTA helpt een cliënt op weg om de financiële administratie weer op orde te krijgen. Je biedt ondersteuning bij de mensen.

Wat voor iemand moet je zijn?
Je moet
* goed om kunnen gaan met mensen in kwetsbare posities;
* begrip kunnen tonen maar toch afstand kunnen nemen;
* administratief inzicht hebben;
* om kunnen gaan met wet- en regelgeving en ambtenarij;
* je grenzen kunnen stellen.
En we hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van je nodig.

Wat zijn jouw taken?
Het uitgangspunt is dat de cliënt zeggenschap houdt over alle financiële handelingen en betalingen. Je neemt niets over of mee, alles gebeurt in overleg met de cliënt of zijn/haar naasten.
Wat je wel doet is:
* het op orde brengen van de financiële administratie;
* aanbrengen van structuur in de inkomsten en uitgaven;
* onderzoeken of er bezuiniging mogelijk is of inkomsten verhoogd kunnen worden;
* nagaan of er voldoende gebruik wordt gemaakt van beschikbare voorzieningen;
* het inventariseren van schulden;
* het helpen bij afspreken van regelingen bij eenvoudige schulden;
Indien nodig, het doorverwijzen naar de schuldhulpverlening!

Voor meer informatie: www.votad.nl.

Als je belangstelling hebt neem dan contact op:
mail naar info@votad.nl of bel met 06-38419806 (Jan Kromwijk).
Je krijgt dan een kennismakingsgesprek.

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982