AED en instructie in Huis van Alles Reeuwijk Dorp

Ellen, vrijwilliger van de programmaraad heeft een fondsaanvraag gedaan om tot de aanschaf van een AED te komen. Een gebouw dat zo intensief gebruikt wordt maar niet voorzien is van een AED is niet meer van deze tijd. Zeker gezien de gemiddelde leeftijd van bezoekers zijn de openbaar toegankelijke AED’s geen optie.

Na een succesvolle fondsaanvraag is de AED aangeschaft en zijn vaste gebruikers van dorpshuis De Kaag en het Huis van Alles getraind in het gebruik van de AED.

SAM heeft ondersteund bij de fondsaanvraag en is penvoerder voor het Huis van Alles. Heeft u ook een idee of initiatief voor uw locatie, straat, wijk of dorp? Neemt u contact op met de sociaal makelaar, zij helpen u graag verder!

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982