Bureau Bousa brengt haar activiteiten onder bij SAM Welzijn

De directeur-bestuurders van Stichting Bureau Bousa en van Stichting SAM Welzijn hebben op 20 december 2023 de overeenkomst ondertekend waarmee Bureau Bousa haar werkzaamheden heeft ondergebracht bij SAM Welzijn. De nieuwe situatie is per 1 januari 2024 van kracht.

Voor de uitvoering van het werk van Bureau Bousa zal er weinig veranderen. De projecten zoals uitgevoerd door Bureau Bousa worden voortgezet door SAM met dezelfde doelstelling, werkwijze en onder dezelfde benaming als bij Bureau Bousa, te weten; OKÉ-klas, VoorleesExpress, het mentorproject OKÉ-Brugklasmaatjes en het nieuw op te starten project Thuis in Taal.
De medewerkers van Bureau Bousa zullen het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt blijven, ook nu zij in dienst zijn bij SAM.

We zetten de goede samenwerking voort met een meer integrale werkwijze, gericht op jeugd en jongeren van 0 tot 24 jaar in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Een sterke verbinding ter versterking van de deelnemende kinderen en gezinnen.

Bureau Bousa brengt haar activiteiten onder bij SAM Welzijn

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982