Extern vertrouwenspersoon

Vrijwilligers, hoe groot of hoe klein hun rol ook is, hebben recht op een sociaal veilige werkplek. Ook zij kunnen terechtkomen in situaties die zij als niet prettig ervaren. Hiervoor is bij SAM een gecertificeerd vertrouwenspersoon in dienst, tevens als functionaris aangesloten bij de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen.

Vrijwilligersorganisaties of organisaties die werken met (veel) vrijwilligers in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kunnen een overeenkomst sluiten met SAM waarmee zij beschikken als organisatie over een externe vertrouwenspersoon voor hun vrijwilligers.

Wil je als organisatie gebruikmaken van deze dienstverlening? Neem contact op met de vertrouwenspersoon Luka van Vliet via 0651966519 of mail info@samwelzijn.nl

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982