Wegwijzer Geloofsgemeenschappen

Voor sociaal professionals en vrijwilligers in het sociaal domein biedt deze handreiking overzicht over de verschillende functies en ingangen bij geloofsgemeenschappen.

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982