SAM organiseert werkbezoek Taal voor statushouders 8 mei 2019

Op woensdag 8 mei heeft SAM een werkbezoek georganiseerd naar “Taal doet meer” in Utrecht. Samen met medewerkers van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk,  Bibliotheek de Groene Venen, Ferm Werk, Vluchtelingenwerk, Acceptus en SVS is er een kijkje in de keuken van de Utrechtse Taalstraat genomen.

De aanwezige partijen werken met SAM samen in “Versneld Burgerschap”, de gezamenlijke ambitie om statushouders nieuw in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk echt onderdeel van de lokale samenleving te laten zijn. Het verschil tussen de inwoner en de burger is de mate waarin iemand mee doet aan de samenleving. Een inwoner heeft enkel zijn huis in één van de dorpen in de gemeente staan, de burger maakt onderdeel uit van de maatschappij door bijvoorbeeld sport, vrijwilligerswerk, deelname aan activiteiten en sociale contacten. Aan de basis van al deze dingen ligt de Nederlandse taal.

De partners in versneld burgerschap doen gezamenlijk een extra inspanning om het taalaanbod te verbeteren en meer op elkaar aan te laten sluiten. Zo zijn er taalcafés, taalcoaches, activiteiten waar kinderen een programma aangeboden krijgen zodat ouders zich kunnen focussen op taal en volgen de inburgeraars lessen aan taalscholen.

Na het bezoek aan de Utrechtse Taalstraat is er een vertaalslag naar praktijk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gemaakt met een aantal concrete afspraken.

Meer weten over taal, of als vrijwilliger anderen helpen met de taal? Neem contact op met Brechtje Simons of Josefien Kroon.

   Contact

   Rijngaarde 1
   2411 EV Bodegraven
   KvK 41172496
   NL39 RABO 0308881982