Samen voor de Zeeheldenbuurt

Op woensdag 3 november 2021 is er een buurtavond voor alle inwoners van de Zeeheldenbuurt in Bodegraven noord. Iedere buurtbewoner is welkom om 18.00 uur in het Rode Kruis gebouw aan de Koninginneweg 3a in Bodegraven.

De avond start vroeg, omdat er heerlijk eten is tijdens het avondprogramma. De avond duurt tot 21.00 uur.

Het wordt een gezellige avond waarin gelegenheid is om elkaar informeel te ontmoeten, maar ook om met elkaar in gesprek te raken en de eerste plannen te ontvouwen voor belangrijke thema’s die spelen in de wijk, zoals groen, spelen, verkeer, saamhorigheid en ontmoeting.

De Zeeheldenbuurt is een buurt met potentie. Een buurt waar bewoners zelf met plezier zijn opgegroeid en nu soms eigen kinderen groot brengen, regelmatig nieuwe bewoners neerstrijken voor een nieuwe start of hier graag oud worden in een andere fase van het leven. Een plek voor iedereen dus.

Het Buurtinitiatief Zeehelden is een startende groep mensen die elkaar gevonden hebben om de samenleving in de buurt te versterken en de omgeving aantrekkelijker te maken en te houden met oog op de toekomst. Geen initiatief van de gemeente, maar van bewoners en professionals. Er zijn al goede ideeën opgehaald in eerdere ontmoetingen. Nu is de tijd om daar concrete plannen van te maken samen met de mensen waar het om gaat.

Iedere inwoner van de buurt heeft thuis een uitnodiging ontvangen. Het buurtinitiatief Zeehelden staat met enthousiasme klaar om buurtbewoners te ontvangen voor een gezellige, actieve en zinvolle ontmoeting.

Opgeven voor de buurtavond is niet nodig, op tijd aanwezig zijn is wel fijn, dus om 18.00 uur. Bij klachten die kunnen duiden op corona blijft u natuurlijk thuis als u niet in de gelegenheid bent geweest om te testen.

Voor vragen en ideeën is woensdag 3 november alle ruimte, maar ook via www.zeehelden2021.nl  en info@zeehelden2021.nl kunt u contact leggen.

Meer SAM nieuws? Klik HIER!

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982