Vacature twee leden voor de Raad van Toezicht

SAM is dé welzijnsorganisatie in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. SAM is actief binnen de dorpskernen Nieuwerbrug, Driebruggen, Waarder, Reeuwijk Brug, Reeuwijk Dorp en Bodegraven. SAM is een sterke speler voor de preventieve aanpak binnen het sociaal domein. Wij werken samen met zo’n 500 vrijwilligers en andere organisaties aan het versterken van de samenleving. We doen dit door de verbinding te maken en te onderhouden tussen bewoners, bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties. Dat doen we samen.

SAM is er voor iedereen. Voor jong en oud, actieve vrijwilligers en mantelzorgers, voor wijkbewoners met eigen initiatief, mensen met een beperking, mensen van diverse afkomst, scholieren, studenten en voor mensen die het lastig vinden om mee te doen in de samenleving.

SAM werkt op het terrein van sociaal makelen, individuele cliëntondersteuning, inburgeren, jongerenwerk, vrijwilligerswerk, preventie en is een leerwerkbedrijf voor jong talent.

SAM Welzijn heeft een Directeur-Bestuurder en een Raad van Toezicht bestaande uit 4 leden.
Vanwege de volgorde van het rooster van aftreden zoekt SAM Welzijn

Twee leden voor de Raad van Toezicht


Profiel leden Raad van Toezicht
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat deze zodanig is samengesteld dat de leden met elkaar beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om toezicht te kunnen houden in de meest brede zin van het woord.

Gelet op de bijzondere context van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (veel lokale spelers, identiteit, omvangrijke vrijwilligersinzet, etc.) zoekt SAM een gezonde mix van lokale binding, kennis van het preventief sociaal werk en lokale omstandigheden, aangevuld met inzichten vanuit andere referentiekaders.

In onze Raad van Toezicht zijn de volgende algemene kwaliteiten belangrijk:

  • Integriteit in ons handelen
  • Collegialiteit; we werken als collectief en zijn genuanceerd bij het nemen van besluiten
  • Een juist evenwicht kunnen hanteren van betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • Beschikking over een actief bestuurlijk of andersoortig relevant netwerk is een pre, maar we bieden ook graag ruimte aan een jeugdige kandidaat die wil groeien in de rol van de Raad van Toezicht.


Profiel vacatures
Naast de algemene kwaliteiten zijn we op zoek naar kandidaten die de Raad van Toezicht kunnen versterken met

  • Kennis van en visie op de samenleving in kleine dorpskernen en de rol van welzijn daarin. Zicht op (lokale) ontwikkelingen in het sociaal domein en preventie
  • Affiniteit met het versterken van kansen voor kwetsbaren (0 – 100 jarigen) in de samenleving en het benutten van sterke krachten in de buurt.


Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Raad van Toezicht,

  1. Hetty Veerman via info@samwelzijn.nl Zij neemt dan contact met u op.

 Procedure
U kunt uw belangstelling voor 1 december 2023 kenbaar maken middels een korte motivatie en CV. U kunt deze per mail zenden aan info@samwelzijn.nl onder vermelding Vacature RvT of per post sturen aan SAM RvT | Rijngaarde 1 | 2411 EV Bodegraven

Na ontvangst nodigen wij u graag uit voor een oriënterend gesprek, waarna een voordracht aan de Raad van Toezicht tot de mogelijkheden kan behoren. De gesprekken zijn gepland op woensdag- en donderdagavond 13 en 14 december 2023.

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982