Naasten voor naasten

Geplaatst op 1 juni 2022 door Maatje

Wil jij ondersteuning van een Ervaringsdeskundige Naaste?

Familieleden, vrienden, mantelzorgers van mensen met een psychische
kwetsbaarheid hebben vaak zorgen om hun naaste. Dit kan intensief zijn.
Anderen begrijpen soms niet hoeveel invloed de ziekte van een naaste kan
hebben. Het is dan fijn om een luisterend oor, steun of tips te ontvangen van
iemand die een vergelijkbare ervaring heeft.

In het project Naasten voor naasten zetten familieleden, vrienden,
mantelzorgers van mensen met een psychische kwetsbaarheid hun eigen
ervaring in om andere naasten te ondersteunen.

Een Ervaringsdeskundige Naaste is iemand
● Die naast je staat.
● Een luisterend oor biedt.
● Eigen ervaring, kennis en vaardigheden inzet om jou te steunen.

Ben je naaste van iemand met een psychische kwetsbaarheid en wil je
steun van een Ervaringsdeskundige Naaste ontvangen? Neem dan contact
op. We starten met een kennismakingsgesprek. Op basis van je behoeften,
wensen en mogelijkheden zoeken we een Ervaringsdeskundige Naaste die
bij jou past. Als er na de kennismaking met de Ervaringsdeskundige Naaste
een klik is, maken jullie samen onderling afspraken over de bezoeken.
Zowel jij als de Ervaringsdeskundige Naaste kunnen terugvallen op de
coördinator bij vragen of problemen.

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982