Op zoek naar betekenisvol vrijwilligerswerk?

Geplaatst op 29 augustus 2022 door Maatje

Heb je een psychische kwetsbaarheid en wil je jezelf ontwikkelen?
Kom je straks ons team van ervaringsdeskundigen versterken?
Kom dan onze training ‘Werken Met Eigen Ervaring’ volgen! Deze training is erop
gericht om iets positi efs te doen met je ervaringen. Wij bieden deze training
kosteloos aan met als voorwaarde dat jij je als vrijwilliger bij KernKracht in
gaat zett en. Hier krijg je werkervaring, een leuk team om in samen te werken,
begeleiding (intervisie) plús een vrijwilligersvergoeding voor terug. De training
start minimaal 1x per jaar. Kijk voor de actuele data op onze website.

Kun jij ‘ja’ antwoorden op de volgende vragen?
● Woon je in gemeente Gouda, Zuidplas, Krimpenerwaard, Waddinxveen of
Bodegraven-Reeuwijk?
● Wil je je als vrijwilliger binnen KernKracht inzett en om anderen te
ondersteunen of voorlichti ng te geven?
● Wil je open zijn over je psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of dakloosheid
uit het verleden?
● Kun je goed refl ecteren op je eigen herstelproces, ervaring, verleden en
situati e?
● Wil je deel uitmaken van een groep ervaringsdeskundigen, die elkaar begrijpt,
sti muleert en inspireert?
Voorafgaand aan de training is er een gesprek, waarin we kijken of deze training
voor beide parti jen passend is.

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982