Vraag nu zélf een 70+ huisbezoek aan bij SAM

Inwoners van Bodegraven Reeuwijk hoeven niet te wachten tot er via de gemeente een uitnodiging komt voor het 70+ huisbezoek. Heb je behoefte aan informatie over plaatselijke voorzieningen en mogelijkheden om zo lang mogelijk gezond en prettig zelfstandig te functioneren, vraag dan een 70+ huisbezoek aan bij SAM.

Getrainde vrijwilligers gaan met behulp van een uitgebreide vragenlijst met ouderen in gesprek over o.a. gezondheid, wonen, financiën, behoefte aan zorg- en dienstverlening en sociale contacten. Is er de wens om dieper op één of meer terreinen in te gaan, dan is een vervolgafspraak met een professional zo gemaakt. Je kan denken aan de wijkverpleegkundige, een notaris of een mantelzorgondersteuner.

SAM wil graag kwetsbare ouderen in beeld krijgen om passende ondersteuning te kunnen bieden. Daarnaast is het belangrijk om bewoners te informeren over het diverse aanbod van voorzieningen en wat je zelf kan ondernemen, juist voordat er belemmeringen optreden door oplopende leeftijd. Als je vooruit kijkt zijn er vaak eenvoudige, preventieve maatregelen te treffen om zo lang mogelijk prettig en zelfstandig te wonen. Het geeft een goed gevoel als je het zelf in de hand hebt.

Een 70+ huisbezoek aanvragen kan via info@samwelzijn.nl of via het nummer 0172- 614500, voor extra informatie zoek contact met Marjolein Waagmeester, sociaal makelaar, tel: 06-30849203, mail: m.waagmeester@samwelzijn.nl.

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982