Ouderen kunnen nu zelf een huisbezoek aanvragen bij SAM!

Ouderen van Bodegraven Reeuwijk hoeven niet te wachten tot er via de gemeente een uitnodiging komt voor het 70+ huisbezoek. Wilt u graag informatie over voorzieningen en mogelijkheden om zo lang mogelijk gezond en prettig zelfstandig te wonen? Vraag dan een 70+ huisbezoek aan bij SAM!

Vrijwilligers gaan met behulp van een uitgebreide vragenlijst met ouderen in gesprek over gezondheid, wonen, financiën,  zorg- en dienstverlening en sociale contacten. Is er de wens om dieper op één of meer terreinen in te gaan, dan is een vervolgafspraak met een professional zo gemaakt. Je kan denken aan de wijkverpleegkundige, een notaris of een mantelzorgondersteuner.

SAM wil graag kwetsbare ouderen in beeld krijgen om zo passende ondersteuning te kunnen bieden. Daarnaast vindt SAM het belangrijk om bewoners te informeren over het grote aanbod van voorzieningen én wat men zelf kan ondernemen. Juist, voordat er belemmeringen optreden door oplopende leeftijd. Als u vooruit kijkt zijn er vaak eenvoudige maatregelen te treffen. Om zo lang mogelijk prettig en zelfstandig te wonen. Het geeft een goed gevoel als u dat zelf in de hand heeft.

Een 70+ huisbezoek aanvragen kan via info@samwelzijn.nl of via het nummer 0172- 614500, voor extra informatie neemt u contact op met Marjolein Waagmeester via tel: 06-30849203 of mail: m.waagmeester@samwelzijn.nl.

Interessant voor jou: dit artikel over dagbesteding voor ouderen door SAM en Zorgpartners.

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982