Vrijwilligersontbijt 14 maart afgelast

Vanwege de ontwikkelingen rondom het corona virus acht de SAM Vrijwilligerscentrale het niet verantwoord om het vrijwilligersontbijt door te laten gaan. Daarom is het vrijwilligersontbijt op zaterdag 14 maart in alle Huizen van Alles afgelast.

Het vrijwilligersontbijt wordt jaarlijks tijdens NL Doet georganiseerd binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het is een moment waarop vrijwilligers vanuit verschillende vrijwilligersorganisaties met elkaar samenkomen om te ontbijten. De SAM Vrijwilligerscentrale betreurd het dat het ontbijt dit jaar niet door kan gaan, maar blijft positief. Op andere momenten dit jaar worden trainingen voor vrijwilligers aangeboden en komt er nogmaals een moment om elkaar te ontmoeten. Met een ontbijt, of wellicht op een andere manier. Vrijwilligers kunnen zowel de Facebook als de website van de SAM Vrijwilligerscentrale in de gaten houden voor informatie omtrent toekomstige evenementen. www.samwelzijn.nl/vrijwilligerscentrale

Heeft u vragen? Stel deze via vrijwilligerscentrale@samwelzijn.nl of 06-47565448.

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982