Brainstorm met bestuursleden op 26 augustus

Bijna een maand geleden hield de Vrijwilligerscentrale een brainstorm met bestuursleden. De reden hiervoor was om te onderzoeken welke vragen er spelen bij bestuursleden en hoe de vrijwilligerscentrale daar op in kan spelen. Bijvoorbeeld door middel van trainingen. Op woensdag 26 augustus van 19.30 tot +- 22.00 uur organiseert de Vrijwilligerscentrale Bij SAM, te Rijngaarde 1 een vervolg. Hierbij wordt in groepjes gebrainstormd, ook als je niet aanwezig was bij de vorige brainstorm kan je meedoen.

Lijkt het jou interessant om mee te denken? Klik HIER om je aan te melden.

Het doel van de brainstormsessie op 26 augustus is om met elkaar ideeën/oplossingen te bedenken voor knelpunten binnen het vrijwilligerswerk als bestuurslid. Deze sessie is een vervolg op de vorige brainstorm die in het teken stond van drie dingen: 1. Het verkrijgen van meer inzicht in de taken en bezigheden van bestuursleden 2. Het benoemen van knelpunten die bestuursleden ervaren 3. Het bedenken van de eerste ideeën/oplossingen voor een specifiek knelpunt.

Uit de vorige sessie kwamen verschillende knelpunten naar voren: sommigen hebben moeite met het ontwikkelen van beleid en sommigen met wetgeving zoals de AVG en VOG. Ook kwam met regelmaat naar voren dat bestuursleden uitvoerende taken op zich nemen, omdat er niet voldoende vrijwilligers voor (te vinden) zijn. Een centraal onderwerp dat in de vorige sessie naar voren kwam was ‘vrijwilligers’ en dan vooral: hoe vind, behoud en motiveer je vrijwilligers?

Tijdens de vorige korte brainstorm is één deel van de vraag ‘hoe vind, behoud en motiveer je vrijwilliger?’ behandeld. De vraag is verkort naar: Hoe kunnen we vrijwilligers behouden?. Op deze vraag zijn al beknopte antwoorden bedacht, deze vind je in hier. Op 26 augustus gaan we in groepjes dieper in op deze vraag.

Daarnaast is het mogelijk om er voor te kiezen over een andere vraag te brainstormen, hiervoor kunnen vragen, ook wel een probleemstelling genoemd, worden aangedragen in het aanmeldformulier. Er wordt gebrainstormd in groepjes van rond de 3 personen. Op de avond zelf worden brainstormgroepjes aan de hand van de probleemstellingen gevormd. Per groepje wordt één probleemstelling behandeld, het is daarom mogelijk dat niet alle aangedragen onderwerpen behandeld worden.

Probleemstelling aandragen?
Bij een brainstorm is het belangrijk met een concrete probleemstelling/vraagstelling te starten. Eén die duidelijk is en niet uit meerdere vragen bestaat. Want, je kan maar één vraag tegelijk beantwoorden en dat kost al aardig wat tijd. Wil je over een andere vraag brainstormen dan ‘hoe kunnen we vrijwilligers behouden’? Draag dan een nieuwe probleemstelling aan, eventueel kan je hier met mij over sparren.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust! Als je aangemeld bent ontvang je een aantal dagen van te voren meer informatie over de avond.

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982