Lid Wijkteam Bodegraven Zuid

Geplaatst op 24 april 2022 door WijkteamZuid

Vacature

Wordt lid van het Wijkteam Bodegraven Zuid

Het wijkteam Bodegraven Zuid bestaat al ruim 22 jaar en is toe aan verjonging en uitbreiding. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor hun directe leefomgeving. 

Het draait erom de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Denk hierbij aan een veilige schone omgeving in een aangename buurt om te wonen en op te groeien. Het wijkteam acteert hierin als een intermediair tussen burger en de gemeente Bodegraven door de belangen van de bewoners te behartigen.

Dus ben jij begaan met wat er in jouw wijk, buurt of straat gebeurt, of heb jezelf ideeën hoe dingen anders of beter kunnen, neem dan contact op met het Wijkteam Bodegraven Zuid via info@wijkteamzuid.nl of bel met voorzitter Marcel Bosch 06-53277904.

Voorwaarde is wel dat je woont in het gebied tussen de N11 en de spoorlijn.

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982