Gedragscode

Gedragscode

SAM is een maatschappelijke organisatie die werkt met en voor mensen. Deze positie brengt verantwoordelijkheden met zich mee, onder meer met betrekking tot gewenst gedrag van beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires. Gedrag richting onze klanten, onze samenwerkingspartners, maar ook gedrag naar elkaar als naaste collega’s. Kernwaarden van SAM zijn integriteit, eerlijkheid, respect en beleefdheid.

SAM hanteert een algemene (uitgebreide) gedragscode die elke (vrijwillige) medewerker ontvangt bij het aangaan van een arbeids-, stage- of vrijwilligerscontract en een meer specifieke gedragscode ten behoeve aanvraag verklaring omtrent gedrag (VOG). Voor (vrijwillige) medewerkers die diensten vanuit SAM verlenen aan kwetsbare groepen, vragen wij een VOG aan. Om de aanvraag VOG te kunnen opstarten ondertekent de betreffende medewerker de daartoe behorende gedragscode. Het ondertekende exemplaar wordt opgenomen in het digitale CRM-systeem van Stichting SAM conform geldende afspraken.

Inzage in onze gedragscode? Vraag deze dan op via het contactformulier.

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982