Werk in uitvoering

Sociaal makelen

SAM werkt aan het versterken van de samenleving door de verbinding te maken tussen bewoners, bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties. We doen het samen.
SAM werkt aan welzijn voor iedereen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in de samenleving: mensen zonder werk, mensen die leven op de armoedegrens, nieuwkomers met een vluchtelingenstatus, mensen die werken aan hun rehabilitatie (GGZ), alleenstaande ouders (met jonge kinderen) en ouderen. SAM benut de kracht van kwetsbare en weerbare inwoners en draagt daarmee bij aan een samenleving: ‘Met elkaar, voor elkaar’.

Huis van Alles

Iedere kern van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een Huis van Alles – ondersteund door SAM – waar we elkaar ontmoeten en activiteiten ondernemen. Het Huis van Alles is de plek voor informatie en ondersteuning, vrijwilligerswerk en participatie, voor inburgeren en dorpsontwikkeling.
Voor contactgegevens voor alle Huizen van Alles en de activiteiten die er plaatsvinden per dorp.

Bureau Bousa

Kansen voor ieder kind. Sommige kinderen hebben een extra steuntje in hun rug nodig. Bureau Bousa helpt die kinderen én hun ouders om een stapje verder te komen.

Wij zijn die éne betrokken volwassene die voor een kwetsbaar kind het verschil kan maken. Onze vrijwilligers bieden momenten van aandacht en stimuleren kinderen in hun ontwikkeling. De projecten die binnen Bureau Bousa worden uitgevoerd zijn de VoorleesExpress; kinderen van 3-8 jaar worden thuis voorgelezen, de OKÉ-klas; begeleiding bij schoolwerk en meer voor kinderen van groep 6-8 op de basisschool en Brugklasmaatjes; thuismentoren en een huiswerkbegeleidingsklas voor brugklassers.

Klik hier om meer te weten te komen over Bureau Bousa

Activiteitencentrum Bij SAM

Het activiteitencentrum  is gevestigd op Rijngaarde 1 in Bodegraven en is de plek voor activiteiten,  informatie en ondersteuning, vrijwilligerswerk en participatie, voor inburgeren en dorpsontwikkeling net zoals in het Huis van Alles. Een actueel overzicht van de activiteiten van deze week of maand kunt u via het contactformulier opvragen. Ook is het overzicht te vinden op het mededelingenbord tegenover het biljartlokaal.

Bij SAM is ook de plek waar de administratie van Stichting SAM is gevestigd en is het thuisstation van alle werkers van SAM. Ook is hier de dagbesteding te vinden die SAM samen met Zorgpartners aanbied voor senioren.   De balie is op werkdagen open van 9.00 tot 11.00 uur voor vragen of het regelen van bijvoorbeeld een zaal reservering.

Vrijwilligerscentrale

Bij de organisatie SAM zijn circa 480 vrijwilligers actief, daarnaast steunt SAM vrijwilligersorganisaties. We doen dit onder meer met de SAM Academie voor training en kennisdeling. Met de vacaturebank bieden we een platform om vrijwilligers te werven of een vrijwilligersplek te vinden en met onder meer het jaarlijkse vrijwilligersontbijt geven we uiting aan onze (en gemeentelijke) waardering voor vrijwilligers. Zie ook de pagina van de vrijwilligerscentrale.

Mantelzorgondersteuning

Zorg je langdurig voor een zieke partner, gehandicapt kind, vader of moeder, goede vriend(in) of buur? Dan ben je een mantelzorger en zijn wij er voor jou. 

Er kan veel op je afkomen als je mantelzorger bent. Het kost tijd en energie om de zorg voor je naaste af te stemmen, praktische zaken te regelen en zelf in balans te blijven. Kun je daarbij wel wat steun gebruiken? Dan ben je bij Mantelzorgondersteuning van SAM op het juiste adres. Wil je weten waar je bijvoorbeeld terecht kunt voor hulpmiddelen of extra hulp? Wil je even je verhaal kwijt? Of in contact komen met andere mantelzorgers?

Klik hier om je direct te registreren als mantelzorger
Klik hier om meer te weten te komen over mantelzorgondersteuning bij SAM.

Samen Sterk – Maatjes

SAM brengt mensen bij elkaar vanuit de gedachte dat maatjes-zijn plezier voor twee is. Iedereen kan iets betekenen voor een ander en die een uurtje in de week tijd wil maken, overdag, ‘s avonds of in het weekend. SAM zorgt voor de koppeling waar een klik is. Een maatje opent deuren, verbreedt paden en is een steun voor de ander.

Samen Sterk

Maatjesproject

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 11:00 uur

Inburgeren

Nieuwkomers met een vluchtelingenstatus bieden we – naast de taalles in groepsverband – een taalcoach als maatje om de taal eigen te maken en als buddy voor meer maatschappelijk georiënteerde vragen. Ook andere migranten en analfabeten kunnen een taalmaatje krijgen om meer taalvaardig te worden.

De sociaal makelaars helpen bij het zoeken van vrijwilligerswerk of activiteiten. Voor moeders met jonge kinderen is er Kids&Koffie in verschillende Huizen van Alles.

Jongerenwerk

Het jongerenwerk maakt deel uit van SAM en is in uitvoering door Stichting Sociaal Cultureel werk Bodegraven (SCCB). De jongerenwerkers voeren werk uit in het jongerencentrum De Zon. Het ambulant jongerenwerk, bijvoorbeeld op straat, voeren zij uit in alle kernen van de gemeente. In beperkte mate geven zij ook individuele ondersteuning aan jongeren, bij voorkeur in samenwerking met het Sociaal Team. Lees hier meer over het jongerenwerk.

Informatief huisbezoek 70+

Voorbereiden op de toekomst op het moment dat senioren het zelf nog kunnen regelen, is het uitgangspunt van het Informatief huisbezoek 70+. De getrainde vrijwilligers zorgen ervoor dat 70-plussers goed op de hoogte zijn van de regelingen en voorzieningen en vertellen waar iemand terecht kan met zijn of haar vragen. De getrainde vrijwilligers 70 plussers voeren de persoonlijke gesprekken aan huis.

Leerwerkbedrijf

SAM is een leerwerkbedrijf voor jong talent. We bieden plaats aan maatschappelijke stages, beroepsgerichte stages op mbo- en hbo-niveau en onderzoeksopdrachten. Ook combinatiestages bij SAM en netwerkorganisaties behoren tot de mogelijkheden.

Dagbesteding De Romein

Niet voor iedereen is het eenvoudig om een goede dagstructuur te vinden of te houden. SAM helpt. Voor senioren heeft SAM in samenwerking met Zorgpartners in Bodegraven een dagbesteding waarvoor een indicatie nodig is of particulier dagbesteding ingekocht kan worden.

Dagbesteding de Romein

Innovatie en netwerksamenwerking

SAM is een beweging. Altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en drager van processen gericht op innovatie binnen het sociaal domein en buiten de organisatiegrenzen. We initiëren, katalyseren en faciliteren. Het Huis van Alles, huis voor en door bewoners in ieder dorp s is hier een voorbeeld van.
Samenwerken met ons of iets in beweging zetten? Leg dan contact met de medewerkers van SAM of loop binnen tijdens Pak een stoel in een van de dorpen.
Ons motto: ‘Alleen ga je snel, samen kom je verder’.

Vervoer

Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding.

Contact
Wie gebruik wil maken van AutoMaatje, neemt uiterlijk twee werkdagen van tevoren contact op met de AutoMaatje-coördinatoren via 06-19860304 of via email automaatje@samvrijwilligers.nl.

Hoe werkt AutoMaatje?
Wil je naar de kapper, op familiebezoek, winkelen in de buurt of heb je een afspraak in het ziekenhuis of bij de fysiotherapeut? Is er geen redelijk alternatief? Is zelf regelen lastig en kun je geen redelijk beroep doen op vervoer met indicatie? ANWB AutoMaatje richt zich op mensen die buiten de bestaande regelingen vallen. Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de buurt je met hun eigen auto.

  • Heb je vervoer nodig? Neem dan twee dagen van tevoren contact op met de AutoMaatje-coördinatoren via 06-19860304 of via email automaatje@samvrijwilligers.nl.
  • De coördinator zoekt een vrijwilliger uit de groep chauffeurs die jou (op het door jou gewenste tijdstip) kan rijden.
  • De coördinator belt je terug als er een chauffeur beschikbaar is en schat de vergoeding in aan de hand van het verwachte aantal kilometers dat de vrijwilliger voor je gaat rijden. De vergoeding bedraagt € 0,35 per kilometer plus eventuele parkeerkosten. Voor ritten minder dan 8 km geldt een vast tarief van € 2,50 per rit.
  • Op het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor de deur. Bij een kort uitje zal de vrijwilliger aanwezig blijven. Als er veel tijd zit tussen de heen- en terugrit, spreek je met elkaar af wanneer hij of zij weer klaarstaat voor de terugreis.
  • Je betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de vrijwilliger, contant of per pin. Voor pinnen is het belangrijk om vooraf na te vragen of de vrijwilliger over een pinapparaat beschikt.

AutoMaatje Bodegraven-Reeuwijk is een samenwerking tussen de ANWB en SAM. De ANWB biedt ANWB AutoMaatje aan vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, je hoeft geen ANWB-lid te zijn. AutoMaatje wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwillige chauffeurs.

Voor meer informatie kun je contact zoeken met de AutoMaatje-coördinatoren via 06-19860304 of via email automaatje@samvrijwilligers.nl.

Wegwijzer

In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gebeurt veel. Het spoor bijster binnen het sociaal domein? Neem dan contact op met SAM, we helpen iedereen graag op de goede weg. Kom op werkdagen 9.00 en 11.00 uur langs bij de balie van Bij SAM of tijdens Pak een stoel in een Huis van Alles op andere tijden. Of vul het contactformulier in.

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982