Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

In het dagelijks werk kunnen situaties ontstaan waar je je als bezoeker of vrijwilliger van SAM niet behaaglijk bij voelt of dat je opmerkt dat er dingen gebeuren in de werkomgeving van SAM die je als grensoverschrijdend ervaart. Het is niet altijd gemakkelijk om gevoelens en dillema’s op tafel te leggen als er iets vervelends speelt. We gaan ervan uit dat er binnen SAM sprake is van een open gesprekscultuur. Desondanks kan het voorkomen dat je je niet vrij of veilig genoeg voelt om het gesprek aan te gaan met een personeelslid of de directeur van SAM. In zo’n geval kan je als bezoeker of vrijwilliger gebruik maken van de vertrouwenspersoon die hiervoor is aangesteld.

De vertrouwenspersoon ondersteunt, adviseert, begeleidt, verwijst en biedt nazorg aan mensen die een probleem of klacht hebben binnen SAM. De vertrouwenspersoon is er voor bezoekers en vrijwilligers van de organisatie. Deze is niet in dienst van SAM en geheel onafhankelijk. De positie van de vertrouwenspersoon is vastgelegd in de Regelement Vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon bespreekt vragen, dilemma’s en/of klachten die je hebt met je bezoek aan SAM, tijdens het deelnemen aan activiteiten van SAM en/of bij de uitvoering van vrijwilligerswerk voor SAM. Vervolgens vertelt ze wat je kunt doen, bijvoorbeeld hoe je de kwestie kunt bespreken of hoe je een klacht kunt indienen. Verder is, indien jij dat wenselijk vindt, een bemiddelende rol weggelegd voor de vertrouwenspersoon. Je blijft anoniem zo lang je dat wilt.

Wil je graag iets voorleggen aan de vertrouwenspersoon, dan kun je haar bellen of mailen. Haar naam is Grace Flohr.

Grace Flohr

Vertrouwenspersoon

 

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982