Ik zoek hulp & ondersteuning

Sociaal Team

Wie ergens hulp of ondersteuning bij nodig heeft of er zelf niet meer uitkomt, kan terecht bij het Sociaal Team. De medewerkers van het Sociaal Team kijken mee en helpen om samen tot een oplossing te komen. Het Sociaal Team helpt ook wanneer er zorgen zijn over iemand uit de directe omgeving. Samen wordt gezocht naar een ingang die kan leiden tot een betere situatie.

De medewerkers van het Sociaal Team komen zo veel mogelijk thuis langs. Zij bieden kortdurende hulp of schakelen de zorg die nodig is in. Als er sprake is van ingewikkelde problematiek of problemen op meerdere gebieden, wordt samen met de hulpvrager of het gezin een plan gemaakt.

Hulp van het Sociaal Team inschakelen? Bel, stuur een e-mail of kom langs tijdens de wekelijkse inloopmomenten van het Sociaal team op diverse locaties. Neem contact op via telefoon: 0172-522522 of e-mail: sociaalteam@bodegraven-reeuwijk.nl. De wekelijkse open inloopmomenten op verschillende locaties zijn te vinden via de gemeentepagina Sociaal Team.

Papierwinkel
Voor iedere hulpvraag

Financieel, administratief en formulieren
Bij de Papierwinkel kan iedereen zonder afspraak terecht om lastig te begrijpen brieven van officiële instanties samen te lezen, maar ook om hulp te krijgen bij het zelf schrijven van brieven. Verder biedt de Papierwinkel hulp bij het ordenen van de persoonlijke administratie. Ook kan de Papierwinkel meekijken voor welke toeslagen, betalingsregelingen en/of kwijtscheldingen iemand in aanmerking komt.

Andere vragen
Ook met andere vragen kan men terecht bij de Papierwinkel. Denk aan vragen over sport en bewegen, psychische kwetsbaarheid, mantelzorg en dagbesteding. Het gaat hierbij om korte vragen, maar wanneer er meer tijd nodig is kan er een afspraak of doorverwijzing worden gemaakt.

Huis van Alles Vromade Bodegraven donderdag van 14:00 uur – 15:30 uur
Huis van Alles Reeuwijk-Brug dinsdag      van 14:00 uur – 15:30 uur

Samen Sterk – Maatjes

‘Samen Sterk’ is een maatjesproject in Bodegraven-Reeuwijk. Een maatje is voor een ander een steuntje in de rug, een luisterend oor, geeft aandacht en helpt bij het bereiken van persoonlijke doelen. Maatjes worden gekoppeld aan iemand waarmee het klikt.
Ben je op zoek naar een maatje, of wil je een maatje worden? Leg dan contact met de werkgroep Samen Sterk

Samen Sterk

Maatjesproject

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 11:00 uur

Mantelzorgondersteuning

Zorg je langdurig voor een zieke partner, gehandicapt kind, vader of moeder, goede vriend(in) of buur? Dan ben je een mantelzorger en zijn wij er voor jou. 

Er kan veel op je afkomen als je mantelzorger bent. Het kost tijd en energie om de zorg voor je naaste af te stemmen, praktische zaken te regelen en zelf in balans te blijven. Kun je daarbij wel wat steun gebruiken? Dan ben je bij Mantelzorgondersteuning van SAM op het juiste adres. Wil je weten waar je bijvoorbeeld terecht kunt voor hulpmiddelen of extra hulp? Wil je even je verhaal kwijt? Of in contact komen met andere mantelzorgers?

Klik hier om je direct te registreren als mantelzorger
Klik hier om meer te weten te komen over mantelzorgondersteuning bij SAM.

Informatief huisbezoek 70+

Elke inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ouder dan 70 jaar ontvangt via de gemeente een brief over het huisbezoek. Inwoners die van het huisbezoek gebruik willen maken worden op afspraak thuis bezocht door een getrainde vrijwilliger van SAM.
Tijdens dit bezoek wordt informatie gegeven  over de plaatselijke voorzieningen en mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk  gezond en prettig zelfstandig te kunnen functioneren.

Bij Sam vinden we het belangrijk om u te informeren over het zeer diverse aanbod van voorzieningen. We gaan graag met u in gesprek over zaken die u zelf kunt ondernemen voordat er, bijvoorbeeld vanwege uw gezondheid, belemmeringen optreden. Daarnaast komen we graag vroegtijdig met (kwetsbare) ouderen in contact om passende ondersteuning te kunnen bieden.

De vrijwilliger bespreekt de volgende onderwerpen met u: gezondheid, wonen, mobiliteit, financiën, mantelzorg, zorg- en dienstverlening, vrijetijdsbesteding en sociale contacten.
Naar behoefte kan er een vervolgafspraak gemaakt worden met een professional.  U kan hierbij denken aan  de wijkverpleegkundige, een ouderenadviseur, een notaris etc.

Wie vooruit kijkt, kan vaak eenvoudige, preventieve maatregelen treffen om zo lang mogelijk goed en zelfstandig te wonen. Zelf de regie in handen hebben geeft bovendien een goed gevoel.

Wie een huisbezoek wil, kan wachten op de brief van de gemeente óf zichzelf aanmelden via de projectcoördinator. Daarbij mag u ook jonger zijn dan 70 jaar. Vervolgens zal een vrijwilliger dan met u contact opnemen om een afspraak met u te maken.

Vrijwilligers

Vrijwilligers nemen tijdens het huisbezoek een vragenlijst door. Zij verstrekken informatie aan ouderen in (één van de) dorpen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Wilt u vrijwilliger worden voor het huisbezoek 70+? Neem dan contact op met de projectcoördinator van SAM.

Dagbesteding De Romein

Dagbesteding de Romein is een extra ondersteuning voor ouderen die zelfstandig wonen. Hierdoor wordt het voor hen mogelijk om langer thuis te blijven wonen en om structuur in het dagelijks leven te houden.

Waarom dagbesteding?

Voor ouderen kan door lichamelijke, sociale of geestelijke problemen het contact met anderen verminderen. Dagbesteding doorbreekt de dagelijkse sleur en brengt ouderen in contact met anderen. Daarmee wordt eenzaamheid tegengegaan. Deelnemers kunnen kiezen voor bepaalde activiteiten, zoals handvaardigheid, bewegen, wandelen, samen de krant lezen of een gezelschapsspel spelen. Dagbesteding kan ook verlichtend zijn voor familieleden of partners die mantelzorger zijn.
Bij de dagbesteding krijgen ouderen professionele begeleiding en – indien nodig – verzorging. Tussen de middag is er de keuze uit een warme maaltijd of een broodmaaltijd.

Hoeveel dagdelen iemand naar de dagbesteding gaat, wordt bepaald door iemands wensen in combinatie met de toegewezen indicatie. Qua dagdelen is te kiezen uit bijvoorbeeld een ochtend of middag of een hele dag. Ook zijn particulier dagdelen in te kopen.

Waar is de dagbesteding?

De dagbesteding van SAM en Zorgpartners heeft een makkelijk toegankelijke eigen ruimte in Bodegraven op Rijngaarde nummer 4.

‘s Zomers kunnen deelnemers gebruik maken van het besloten terras. Het vervoer van en naar de dagbesteding kan, afhankelijk van de indicatie, veelal geregeld worden.

Wat zijn de kosten? De kosten voor dagbesteding zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Dagbesteding wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wmo. Ook is deelname via een PGB of op eigen kosten mogelijk. Neem voor meer informatie over de kosten, contact op met de Wmo consulent. Neem voor een rondleiding of een oriënterend gesprek contact op met de dagbesteding

Dagbesteding de Romein

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982