Meldcode

Meldcode Huiselijk geweld en Kinder-ouderenmishandeling

Maatschappelijke organisaties zijn, sinds 2013, wettelijk verplicht te werken met de Meldcode Huiselijk geweld en kinder-ouderenmishandeling. Ook SAM voldoet aan deze verplichting en werkt met een uitgewerkte meldcode conform de richtlijnen van de overheid. De meldcode helpt beroepskrachten in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld of kinder-ouderenmishandeling.
Aan de hand van vijf stappen bepalen beroepskrachten of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.
SAM heeft een aandachtfunctionaris Huiselijk geweld, dit is een medewerker die gespecialiseerd in het beoordelen van onveilige huiselijke situaties. Beroepskrachten van SAM volgen verplicht de cursus omgaan met de meldcode.
Ook vrijwillige medewerkers kunnen in het dagelijkse contact met klanten signalen van huiselijk geweld ontvangen. Wij bieden hen middels het scholing- en cursusaanbod extra informatie over signalen die mogelijk kunnen wijzen op een vorm van huiselijk geweld achter de voordeur. Voor vrijwillige medewerkers geldt dat zij geen actieve rol hebben in uitvoeren van het stappenplan, maar dat zij hun vermoedens bespreken met de sociaal werker/makelaar die voor hen contactpersoon is.

Meer vragen over onze organisatie meldcode? Laat het ons weten via het contactformulier.

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982