Organisatie

Teamfoto

Wie is SAM

SAM is de welzijnsorganisatie in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, een sterke speler in het lokale veld voor de preventieve aanpak binnen het sociaal domein. Wij werken in samenwerking met vrijwilligers en andere organisaties aan het versterken van de samenleving door de verbinding te maken tussen bewoners, bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties. Dat doen we samen. SAM is er voor iedereen. Voor jong en oud, actieve vrijwilligers en mantelzorgers. Voor wijkbewoners met eigen initiatief, mensen met een beperking, mensen van diverse afkomst, scholieren en studenten en voor mensen die het lastig vinden om mee te doen. SAM werkt op het terrein van sociaal makelen, individuele cliëntondersteuning, inburgeren, jongerenwerk, vrijwilligersorganisatie en is een leerwerkbedrijf voor jong talent. SAM is actief binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in alle kernen en buurtschappen, waaronder Nieuwerbrug, Driebruggen, Waarder, Reeuwijk en Bodegraven.

SAM medewerkers

SAM medewerkers dat zijn vooral heel veel vrijwilligers en een aantal vaste medewerkers, die overal in de gemeente aan de slag zijn. Zij werken op straat, bij mensen thuis, bij organisaties waarmee we samenwerken en op locaties waar SAM (mede)verantwoordelijk voor is, tijdelijk werk uitvoert of een werkplek heeft. De medewerkers van SAM zijn hier te vinden SAM medewerkers.

SAM locaties

SAM locaties zijn te vinden in SAM locaties.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht hanteert de Governancecode Sociaal Werk (besluit 1 april 2018). De Governancecode omvat normen voor goed bestuur en toezicht zoals kwaliteit, transparantie, integriteit, maatschappelijk draagvlak, financiële beheersing en in- en externe verantwoording; zaken waarop de organisatie maatschappelijk en juridisch kan worden aangesproken.

De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de organisatie op het beleid van de directie, op de besturing van de organisatie, alsmede op de algemene gang van zaken binnen SAM, en staat de directie met raad ter zijde. De raad heeft zowel intern als extern een ambassadeursrol. Leden van de RvT genieten voor hun werkzaamheden geen beloning.

De Raad van Toezicht is via de algemene contactgegevens van SAM bereikbaar kent de volgende samenstelling:

Hetty Veerman (voorzitter), Frank op ’t Landt, Inge Wellecomme, Marjan van der Wel

Activiteitenverslag – Magazine

Het meest recente SAM activiteitenverslag vind je hier. Via het contactformulier kunnen voorgaande edities van het magazine worden opgevraagd.

Jaarverslag – ANBI – WNT

2023: Klik hier voor het jaarverslag 2023, hier voor de standaardverantwoording ANBI en klik hier voor de WNT verantwoording

2022: Klik hier voor de jaarrekening van 2022 inclusief standaardverantwoording ANBI en hier voor de WNT verantwoording

2021: Klik hier voor de WNT verantwoording van 2021

Contact

Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven
KvK 41172496
NL39 RABO 0308881982